• Home
  • Arnhem – Malburgen

Arnhem – Malburgen

 

Malburgen Oost (Noord)

Deze wijk ligt ten noorden van de Huissensestraat. Voor een deel vooroorlogs, verder grotendeels gebouwd in de tijd dat Arnhem (en Nederland) grote woningnood kende. de wijk bestaat uit de buurten De Groene Weide en Kamillehof/Bakenhof. De wijk kan worden getypeerd als een naoorlogse achterstandswijk. Er zijn enkele basisscholen in de wijk en beperkte winkelvoorzieningen (Kamillelaan-Zuringstraat en rondom Suikerland). Ten oosten van het woongebied liggen sportvelden (en een sporthal), industrieterreinen (Bakenhof) en de gevangenis.

Malburgen Oost (Zuid)
In deze wijk zijn veel woningen die de toets van goed wonen niet meer kunnen doorstaan. In het zuiden van de wijk liggen De Rijnhal en sportcentrum De Grote Koppel. Malburgen-Oost Zuid bestaat uit een vijftal buurten: `t Duifje, Immerloo I, Immerloo II, Middelgraaflaan en Zeegsingel e.o.
De wijk ligt ten zuiden van de Huissensestraat en is gebouwd in de jaren vijftig, zestig en zeventig. In de wijk ligt het onlangs opgeknapte wijkwinkelcentrum de Drieslag, dat een functie vervult voor geheel Oud-Malburgen. Elders is er enige verspreide bewinkeling. Naast de nodige basisscholen is er een VSO-school.
Buiten een tweetal verzorgingstehuizen en het sportcentrum en zwembad ontbreken andere grootschalige voorzieningen.

Malburgen-West

Ten westen van de Nijmeegseweg ligt het, voor een deel, vooroorlogse Malburgen-West. In de komende jaren zal deze wijk door renovatie en nieuwbouw een heel ander gezicht krijgen. De wijk Malburgen-West bestaat uit de buurten Meinerswijk/ De Praets en Malburgen-West. De buurt de Praets bestaat grotendeels uit de polder Meinerswijk en het gebied Stadsblokken. Ten westen van de Mandelabrug ligt de kleine buurtschap de Praets. De buurt Malburgen-West is een woonwijk, die grotendeels is gebouwd in de jaren vijftig (en begin zestig). Het noordelijk deel is nog vooroorlogs. Delen van de wijk zijn te typeren als een achterstandsbuurt. Er is in Malburgen-West een kleine buurtwinkelconcentratie en er zijn enkele scholen voor basis- en speciaal onderwijs. Ten westen van de woonbuurt liggen sportterreinen en het park Malburgen-West.

Foto's

Buurtcoach

Naam: Geen buurtcoach meer actief
E-mail: info@kanwel.nl
Tel: 030-2317511

Hier is geen buurtcoach meer actief.

© 2013 Kan Wel | Website door Pinto Solutions